Hiển thị một kết quả duy nhất

21,000,000 8,500,000
16,500,000 9,800,000
12,000,000 6,800,000
16,500,000 8,800,000
18,600,000 9,200,000
17,000,000 9,800,000