Hiển thị một kết quả duy nhất

7,500,000 3,990,000
8,050,000 4,290,000
8,050,000 4,290,000
15,000,000 4,290,000
12,650,000 6,200,000