Hiển thị một kết quả duy nhất

5,500,000 3,290,000
7,500,000 3,290,000
5,500,000 3,290,000